top of page

assine aqui 

GDPR

En ny EU-förordning trädde i kraft den 25 maj 2018 – GDPR (General Data Protection Regulation). Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). I och med detta skärps kraven på hur dina personuppgifter behandlas av företag och föreningar. Föreningen abadá-Capoeira Örebro tar in uppgifter om medlemmars namn,  e-postadress, telefon- och vid kursanmälningar även personnummer – detta för att kunna informera om aktiviteter, registrera deltagande och rapportera in till vårt studieförbund NBV.  Vi garanterar att dina personuppgifter är trygga hos oss och att de bara används i detta syfte. E-postadresserna blir också tillgängliga för andra medlemmar efter inloggning på hemsidan. Vi överlåter inte din information till annan utomstående part och uppgifterna raderas när du säger upp ditt medlemskap. Om du inte godkänner att vi lagrar dina uppgifter så kontakta styrelsen på abadacapoeiraorebro@hotmail.com

bottom of page